Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Białymstoku

Witamy na stronie!


UWAGA RODZICE - przypominamy!

"Jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu."

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020.


„Co musisz wiedzieć o koronawirusie”:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

Działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia nowym koronawirusem.

KV_plakat_A3_2_-_szpitale.jpg


Realizujemy m.in następujące programy:  
Białostocka Akademia Rodziny Akademia Aquafresh białostocki tydzień czytania dzieciom
Optymistyczne przedszkole logo

W przedszkolu prowadzona jest elektroniczna ewidencja pobytu dzieci przez system o nazwie STOPEREK, który ułatwia sprawne monitorowanie obecności dzieci w ciągu dnia i naliczanie opłat za przedszkole.

W związku z tym, wszystkie dzieci muszą mieć wykupione indywidualne karty. Do Obowiązków rodziców/prawnych opiekunów należy zaś odpowiednie przechowywanie i właściwe użytkowanie karty.

logo firmy stoperek.pl