Statut, procedury, druki


Zapraszamy do zapoznania się z następującymi dokumentami:

 


 

Druki do pobrania przez rodziców:

Do uzupełnienia przed 01 września 2022:


Uwaga!

Rodzicom dziecka do 8. roku życia, że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy mu się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zapytanie ofertowe: