Kadra pedagogiczna

DYREKTOR

mgr Bożena Hościło

 

NAUCZYCIELE

mgr Aneta Borys

mgr Teresa Faryno

mgr Anna Maria Guziejko

mgr Edyta Halicka

mgr Anna Kalinowska

mgr Krystyna Oszmian

mgr Monika Suprun

 

KADRA NIEPEDAGOGICZNA

administracja: główny księgowy, intendent, sekretarka;

obsługa: 1 pomoc nauczyciela , 3 woźne oddziałowe, kucharz, 2 pomoce kuchenne, konserwator, 4 dozorcy.