Kadra pedagogiczna

DYREKTOR

mgr Bożena Hościło

 

NAUCZYCIELE

3 dyplomowanych

5 mianowanych

1 kontraktowy

 

KADRA NIEPEDAGOGICZNA

administracja: główny księgowy, intendent, sekretarka;

obsługa: 4 woźne oddziałowe, kucharz, 2 pomoce kuchenne, konserwator, robotnik do prac lekkich.