Kadra pedagogiczna

DYREKTOR

mgr Bożena Hościłonauczyciel dyplomowany z wieloletnim stażem pracy pedagogicznej. Absolwentka Studium Nauczycielskiego na kierunku wychowanie przedszkolne, Uniwersytetu w Białymstoku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii – kierunek pedagogika wczesnoszkolna. Ukończyła Studia podyplomowe: Zarządzania oświatą, Podyplomowe Studium Terapii Pedagogicznej, Kursy kwalifikacyjne z organizacji i zarządzania oświatą i przygotowujący do sprawowania nadzoru pedagogicznego a także Coaching w zarządzaniu oświatą. Ustawicznie uczestniczy w szkoleniach doskonalących pracę zawodową. Od 1 września 2004 r. Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Białymstoku. 

NAUCZYCIELE

mgr Aneta Borysnauczyciel mianowany, absolwentka Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku – pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Osoba uśmiechnięta, optymistycznie nastawiona do życia. Praca z dziećmi sprawia jej wiele przyjemności i satysfakcji. Jest kreatywna i dobrze zorganizowana. Dzięki różnorodnym metodom i formom pracy, prowadzi zajęcia w sposób interesujący i zachęcający dzieci do aktywności. Swoje umiejętności plastyczne doskonali na licznych warsztatach, szkoleniach i kursach.

mgr Teresa Faryno - nauczyciel mianowany, absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku - kierunek Pedagogika Wczesnoszkolna.
Stosuje twórcze i nowoczesne metody nauczania. Otacza opieką każdego swojego wychowanka i dba o utrzymanie dobrego kontaktu i właściwych relacji z rodzicami dzieci.
Rozwija swoje umiejętności poprzez różnorodne formy doskonalenia zawodowego.

mgr Anna Maria Guziejkonauczyciel dyplomowany. Od początku swojej pracy zawodowej jest związana z Przedszkolem Samorządowym Nr 5 w Białymstoku. Absolwentka Studium Nauczycielskiego, Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, w zakresie wychowania przedszkolnego. Autorka i współautorka programów własnych: „Program edukacji prozdrowotnej”, „Bawię się w teatr”, „Wyrównywanie szans edukacyjnych dziecka”.

Sumienny, kreatywny nauczyciel dbający o ciągłe wzbogacanie wiedzy i rozwój umiejętności, aktywnie uczestniczący w kursach i szkoleniach. Osoba otwarta na nowe metody i pomysły. Chętnie podejmuje się realizacji innowacyjnych programów na terenie placówki. Założycielka gazetki przedszkolnej ,,Wieści z Piątki”.

mgr Edyta Halicka nauczyciel mianowany, absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku – kierunek pedagogika wczesnoszkolna oraz Logopedii. Jest młodą, spontaniczną, pogodną, uśmiechniętą osobą. Swoje zdolności pedagogiczne dokształca na licznych szkoleniach. W swojej pracy stosuje zróżnicowane metody, formy oraz środki dydaktyczne.

mgr Anna Kalinowskanauczyciel mianowany, absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku o specjalności pedagogika wczesnoszkolna. Stale wzbogaca swój warsztat pracy o nowe doświadczenia, wiadomości i umiejętności poprzez udział w kursach, szkoleniach i warsztatach. Absolwentka studiów podyplomowych z Terapii Pedagogicznej.

mgr Krystyna Oszmian - nauczyciel dyplomowany. Wykształcenie: wyższe magisterskie w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej - Uniwersytet w Białymstoku Wydział Pedagogiki i Psychologii, Organizacja i zarządzanie oświatą - kurs kwalifikacyjny. Uczestniczka licznych szkoleń, ustawicznie doskonaląca swoje umiejętności zawodowe. Opracowała i wdrożyła  programy własne: koła plastycznego „Widzę – rozumiem – tworzę”, komputerowego „Bawię się, uczę i rozwijam”. Autorka kilku artykułów zamieszczonych na stronie internetowej e - Przedszkole i miesięcznika „Podlaskie Wieści Oświatowe”.

Nauczyciel z wyboru i zamiłowania, pełna pozytywnej energii i humoru. Nie boi się wyzwań, otwarta na innowacyjne rozwiązania. Jej priorytetem jest wydobycie z każdego dziecka potencjału, który w nim drzemie oraz rozwijanie jego kreatywności. Odkrywa uzdolnienia, kształci i promuje talenty swoich wychowanków z licznymi sukcesami.

mgr Monika Suprun - nauczyciel kontraktowy. Absolwentka UwB Wydział Pedagogiki i Psychologii kierunek pedagogika wczesnoszkolna. Chętnie zdobywa nowe umiejętniści i wiadomości poprzez udział w licznych kursach, szkoleniach i warsztatach. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w różnych grupach wiekowych. Osoba życzliwa i cierpliwa w stosunku do dzieci. Nieustannie motywująca wychowanków do odkrywania swoich pasji, zainteresowań i poznawania świata.

KADRA NIEPEDAGOGICZNA

administracja: główny księgowy, intendent, sekretarka;

obsługa: 1 pomoc nauczyciela , 3 woźne oddziałowe, kucharz, 2 pomoce kuchenne, konserwator, 4 dozorcy.