STOPEREK - panel rodzica

Przygotowaliśmy Panel Rodzica. Spis loginów i haseł do odebrania w Kancelarii przedszkola.

Aby wejść na panel należy otworzyć stronę https://panel109.stoperek.pl
podać swój adres email i pin.

Rodzice, którzy mają więcej niż jedno dziecko mogą zgłaszać nieobecności z jednego panelu - wystarczy, że z listy wybiorą dziecko, którego dotyczy zgłoszenie.

 ogloszenia