nowy Statut i zgłaszanie zachorowań

Informuję, że od dnia 30.11.2017r. mamy nowy Statut Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Białymstoku.

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji. W celu zapoznania się z jego treścią zapraszam na stronę internetową Przedszkola ps5@um.bialystok.pl lub w Kancelarii przedszkola.

Zwracam uwagę na:

Rozdział 7 Prawa i obowiązki rodziców

§ 45.3.5 Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych, chorobach zakaźnych;

W porozumieniu z Radą Rodziców na tablicy przedszkolnej będą zamieszczane informacje o zgłaszanych przez rodziców przypadkach chorób zakaźnych.

W trosce o zdrowie naszych dzieci prosimy o poważne podejście do sprawy zgłaszania zachorowań drogą telefoniczną lub mailowo.

Dyrektor Przedszkola

 

 ogloszenia