szkoła dla rodziców

Szanowni Państwo,

w imieniu organizatorów (mgr Aniela Magnuszewska - osoba do kontaktu oraz mgr Marta Czyż) zwracamy się z prośbą o przekazanie informacji rodzicom dzieci uczęszczających do Państwa przedszkola informacji o ostatnich wolnych miejscach na warsztatach w ramach "Szkoły dla Rodziców". Zgłoszeń można dokonywać telefonicznie lub osobiście w naszej Poradni. Planowany termin rozpoczęcia cyklu 10 spotkań to 5 lutego 2018 r. Warsztaty mają odbywać się w godzinach od 9:00 do 11:30.

"Szkoła dla Rodziców" cieszy się od wielu lat zainteresowaniem licznego grona rodziców i opiekunów dzieci. Wierzymy, że nasze doświadczenie może pomagać Państwu w podnoszeniu świadomości oraz przyczyniać się do wzmocnienia relacji i więzi w rodzinie.

Z góry dziękujemy za przekazanie informacji zainteresowanym.

Z poważaniem

--

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Białymstoku
ul. Piotrkowska 2
15-439 Białystok
tel./fax: 85 744 53 50
e-mail: ppp1@um.bialystok.pl
Internet: www.poradnia.bialystok.pl

 ogloszenia