rekrutacja 2018/2019 - potwierdzenie woli

Uwaga Rodzice!

Potwierdzenie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola następuje poprzez złożenie w placówce pisemnego oświadczenia w dniach 28.03 – 05.04.2018 (do godz. 15.00).

 

Brak pisemnego potwierdzenia woli zapisu w wyznaczonym terminie jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.

 

Proszę o przemyślane wpisanie deklarowanego czasu pobytu dziecka.

Dyrektor Przedszkola

 

Formularz oświadczenia jest dostępny w Kancelarii przedszkola lub u Dyrektora.

 ogloszenia