opłaty od nowego roku szkolnego

Uwaga Rodzice!

 

Podstawa do wnoszenia opłat:

  1. UCHWAŁA NR L/770/18 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 21 maja 2018r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Białystok jednostkach oświatowych
  2. Zarządzenie Nr 756/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 27 czerwca 2018r.
  3. ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 20 czerwca 2018r. NK-II.4131.55.2018.BG

 

 

Aby mieć zniżkę od 01 września 2018 należy do Przedszkola dostarczyć oświadczenie w miesiącu sierpniu.

 

Ze względu na przerwę wakacyjną sugerowany termin składania 30-31.VIII.

 

Utrata uprawnień do obniżonej opłaty następuje z ostatnim dniem miesiąca, w którym nastąpiła utrata uprawnień do otrzymania zasiłku.

 

W przypadku zakończenia uczestnictwa w programie BKDR należy niezwłocznie powiadomić o tym dyrektora przedszkola.

 

Druki:

- oświadczenie BKDR

    do pobrania druk_pusty_-_OSWIADCZENIE_BKDR.pdf

 

- oświadczenie zasiłek rodzinny

    do pobrania druk_OSWIADCZENIE_zasilek_rodzinny.pdf

 

- oświadczenie kształcenie specjalne

 


    Uwaga nowy sposób naliczania opłat od 01.09.2018r.!

 

Opłaty do 10 – tego na oddzielne konta bankowe:

  1. wyżywienie – wpłacamy z góry (za dany miesiąc)
  2. opłatę za korzystanie z przedszkola - z dołu (za poprzedni miesiąc)

 

We wrześniu do 10.09.2018 należy zapłacić:

  1. wyżywienie - za wrzesień –wpłacamy z góry do 10-tego września!

 

W październiku do 10.10.2018 należy zapłacić:

  1. opłatę za korzystanie z przedszkola za wrzesień
  2. wyżywienie za październik

 

Klauzula informacyjna do nowych rodziców w związku z Kartami STOPEREK w zakładce RODO.

 ogloszenia