Pluszowy Miś - konkurs plastyczny

Regulamin wewnątrzprzedszkolnego konkursu plastycznego  

„Pluszowy Miś zwiedza Białystok”

Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Białymstoku

rok szkolny 2019/2020

Cele konkursu:

 • zachęcenie rodziców i dzieci do wspólnego czytania literatury z „Misiem” w roli głównej
 • kształtowanie patriotyzmu, dumy i poczucia godności z zamieszkiwania w Białymstoku
 • rozwijanie kreatywności i dziecięcych talentów plastycznych

I. Uczestnicy:

Konkurs adresowany jest do wszystkich chętnych dzieci (3 - 6 lat) i ich Rodziców

z Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Białymstoku.

II. Warunki uczestnictwa:

 1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej ukazującej misia na tle różnych ciekawych miejsc, zabytków naszego miasta.
 2. Praca powinna być wykonana przez dziecko, przy niewielkim udziale rodzica, dowolną techniką plastyczną, na kartce o formacie A4 lub A3.
 3. Prace przestrzenne nie będą przyjmowane.
 4. Każdy uczestnik może dostarczyć tylko 1 pracę podpisaną na odwrocie (imię i nazwisko dziecka, grupa wiekowa).
 5. Prace zgłaszane na konkurs przechodzą na własność organizatora.
 6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i opublikowanie zdjęć, notatek na stronie internetowej przedszkola www.ps5.bialystok.pl

III. Termin składania prac:

 1. Prace należy składać w dniach od 12 do 20 listopada 2019r. do nauczycielek z poszczególnych grup wiekowych lub do organizatorów.
 2. Prace dostarczone po terminie nie będą przyjmowane.
 3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 25.11.2019r. podczas uroczystości przedszkolnej przygotowanej z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia.

IV. Organizacja:

 1. Konkurs odbędzie się w PS Nr 5 w obecności powołanego przez organizatorów Jury.
 2. Decyzja komisji jest niepodważalna.
 3. Spośród uczestników konkursu zostanie wyłonionych 4 laureatów (3 nagrody i 1 wyróżnienie).
 4. Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
 5. Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy za udział i drobne upominki.

V. Dodatkowych informacji udzielą organizatorzy:

Krystyna Oszmian , Edyta Halicka

tel. 85 67 51 322  

    Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie

i życzymy wszystkim powodzenia.