Ankieta dla Rodziców - Żywienie w szkołach i placówkach oświatowych

 


Szanowni Rodzice!

Prosimy o uzupełnienie ankiety dotyczącej żywienia w szkołach i placówkach oświatowych. Termin ważności ankiety upływa 29.11.2019 r.

http://ankiety.ckubialystok.pl/index.php/141821?lang=pl

Dziękujemy za współpracę.