Regulamin konkursu recytatorskiego

Regulamin XVI edycji wewnątrzprzedszkolnego konkursu recytatorskiego pod hasłem

„Polska przyroda”

Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Białymstoku

rok szkolny 2019/2020

Cele konkursu:

 • popularyzacja literatury dziecięcej o tematyce przyrodniczej,
 • rozwijanie predyspozycji i talentu recytatorskiego dzieci w wieku przedszkolnym,
 • ćwiczenia pamięci odtwórczej i wyrazistości wypowiedzi,
 • przezwyciężanie nieśmiałości podczas występów publicznych,
 • nawiązanie współpracy z rodzicami.

I. Organizator:

Nauczycielki Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Białymstoku

 • Krystyna Oszmian
 • Edyta Halicka

II. Warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 5 i 6 letnich uczęszczających do Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Białymstoku.
 2. Zgłoszenia do udziału w konkursie dokonują rodzice wpisując imię i nazwisko dziecka oraz autora i tytuł wiersza na listę uczestników konkursu (wybór wiersza oraz stroju leży w gestii rodzica i dziecka).
 3. Zgłoszenia udziału w konkursie należy dokonać do 20.03.2020r.
 4. Ilość miejsc ograniczona (10 osób).
 5. Zgłoszenia po terminie nie będą przyjmowane.
 6. Każdy uczestnik może zaprezentować jeden utwór.
 7. Udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na upublicznienie danych laureatów
  i fotografii z przebiegu konkursu na stronie internetowej przedszkola.

III. Organizacja:

 1. Konkurs będzie zorganizowany na terenie Przedszkola Samorządowego Nr 5
  w Białymstoku.
 2. Konkurs odbędzie się dnia 27.03.2020r., o godz. 9.30 w obecności powołanego Jury, chętnych rodziców i uczestników oraz  publiczności.

IV. Jury:

 1. Komisję konkursową powołuje organizator.
 2. Jury przyznaje laureatom I, II i III miejsce oraz 1 wyróżnienie.
 3. Decyzja komisji jest niepodważalna.

  V. Ocenianie:

 1. Prezentacje będzie oceniało Jury powołane przez organizatorów.

2.   Recytację ocenia komisja stosując skalę 1 – 5 punktów.

 1. Kryteria oceniania:

- zgodność treści z celami konkursu,

- pamięciowe opanowanie tekstu;

- dykcja, wyrazistość i komunikatywność mowy;

- ogólne wrażenie artystyczne (gest sceniczny, elementy ruchu, przebranie).

  VI. Nagrody:

 1. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i upominki.
 2. Laureaci I oraz II miejsca, przechodzą do dalszego etapu i będą reprezentować Przedszkole Samorządowe Nr 5 w VIII edycji konkursu recytatorskiego dla optymistycznych i zaprzyjaźnionych placówek Miasta Białegostoku .    
 3. Ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich wierszy i dokonaniu oceny przez Jury.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Organizatorzy:

Krystyna Oszmian

Edyta Halicka