Rekrutacja 2020/2021

Uwaga Rodzice aby dziecko wzięło udział w rekrutacji należy

dostarczyć do placówki wydrukowane i podpisane dokumenty:

wniosek, oświadczenia, zaświadczenia.
 

Można przesłać je drogą mailową lub przynieść w zaklejonej kopercie.

Koniecznie do 25 marca do godz. 15.00

 
ogloszenia