informacja

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. W terminie od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. prowadzone jest kształcenia na odległość.

 

 Zasady prowadzenia nauczania na odległość zostały ogłoszone przez MEN dn. 20.03.2020r.

Informacje dostępne na stronie:

 https://www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium/aktualnosci/ksztalcenie-na-odleglosc-nowe-regulacje-prawne.html

 

Podstawy prawne:

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID (Dz.U. 2020 poz. 410)
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 492)