Powrót do przedszkola

Proszę bardzo dokładnie zapoznać się z informacjami:

https://www.bialystok.pl/pl/wiadomosci/aktualnosci/przedszkola-kryteria-przyjec-dzieci.html

Osoby, które były zainteresowane posłaniem dziecka do Przedszkola od 25 maja br. proszę o wysłaniem e-mailem skanu dokumentów pobranych z w/w strony.

Po potwierdzeniu przez przedszkole przyjęcia dziecka - oddzielnym e-mailem proszę przynieść oryginały.

Na chwilę obecną placówka dysponuje ograniczoną liczbą miejsc ze względu na potrzebę zachowania wszelkich obostrzeń ze strony GIS i MEN.

Ostateczny termin składania dokumentów środa 20 maja 2020r. godz. 15.00.

Informacje nt. administratora danych potrzebne do uzupełnienia w zakładce RODO.

 

Zgłaszając dziecko należy wypełnić i przesłać:

 1. Deklaracja uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie pandemii COVID-19

 2. Klauzula informacyjna - deklaracja uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie pandemii COVID-19

3. OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU I WYKONYWANIU PRACY W FORMIE STACJONARNEJ

 

Dyrektor Przedszkola
ogloszenia