Ważne!

Od 25 maja br. przedszkole wznawia pracę w nowym reżimie sanitarnym.

Miasto Białystok opracowało procedurę bezpieczeństwa obowiązującą w okresie pandemii koronawirusa na terenie samorządowych przedszkoli oraz procedurę na wypadek stwierdzenia zakażenia. Określone zostały kryteria kwalifikacji dzieci do miejskich placówek. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej

https://www.bialystok.pl/pl/wiadomosci/aktualnosci/przedszkola-kryteria-przyjec-dzieci.html

Przypominam o zapoznanie się z aktualnymi dokumentami

oraz odbieraniu swoich e-maili.


Do przedszkola od 25 maja br. przychodzą tylko dzieci zakwalifikowane.

Potwierdzi to e-mail z przedszkola.


ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA W PIGUŁCE

 1. Przedszkola na terenie Miasta Białegostoku będą otwarte od 7:00 do 16.00.
 1. Dzieci przyprowadzane są tylko w godzinach 7:00 - 8:30.
 1. Dzieci odbierane są przez rodzica w godzinach 14:30 – 16:00.
 1. Pracownik dyżurujący dokonuje pomiaru temperatury dziecka. Jeżeli odczyt temperatury wskazuje powyżej 37,20C odmawia wpuszczenia dziecka na teren placówki zapisując dane dziecka (imię i nazwisko).
 1. Dzieci pod opieką nauczyciela będą przebywać w grupach maksymalnie 12 osobowych.
 1. Dzieci będą uczęszczały do grup łączonych, w miarę możliwości zbliżonych do siebie wiekowo. Przydziału do grup dokonuje się według kolejności przyjścia dzieci do placówki.
 1. Każda grupa dzieci przebywać będzie w wyznaczonej sali.
 1. Nauczycielki z grupy i woźna przypisani zostaną na stałe do danej grupy.
 1. Do placówek mają wstęp tylko pracownicy przedszkola i dzieci.
 1. Rodzice będą zobowiązani na bieżąco informować czy dziecko będzie korzystało z usług przedszkola, aby w razie zwolnienia miejsca mogło z usług przedszkola skorzystać inne dziecko.
 1. Niedostarczenie deklaracji i oświadczeń w podanym terminie skutkuje nieprzyjęciem dziecka do przedszkola.
 1. Do przedszkola mogą przychodzić tylko dzieci zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną (temperatura powyżej 37,20C, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe).
 1. Za bezpieczeństwo dziecka w drodze do przedszkola i domu, odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie. Dbają o zaopatrzenie dziecka powyżej 4 roku życia w indywidualną osłonę nosa i ust.
 1. Rodzic zobowiązany jest do przeprowadzenia rozmowy z dzieckiem i przygotowania go w zakresie obowiązującego reżimu sanitarnego (wytyczne MEN, wytyczne GIS – www.gov.pl /Koronawirus: aktualne informacje i zalecenia/)
 1. Sale, w których przebywają dzieci są wietrzone, co najmniej raz na godzinę.
 1. Obowiązuje bezwzględny zakaz przynoszenia rzeczy osobistych, produktów żywnościowych i zabawek z domu do przedszkola.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie www.bialystok.pl w zakładce Edukacja.

 

 
ogloszenia