Uwaga Rodzice dzieci zakwalifikowanych!

O czym należy pamiętać przyprowadzając dziecko 25 maja

Przyprowadzając dziecko w poniedziałek 25 maja, pierwszego dnia po przerwie:

 1. Należy zabrać ze sobą dobry humor, pozytywne nastawienie i Przedszkolaka smileywinksmiley
 2. Porozmawiać w domu z dzieckiem o zasadach bezpieczeństwa i odmiennych warunkach pobytu w przedszkolu (korzystając z „Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19...”)
 3. Przekazać do przedszkola kartę STOPEREK, rejestrowanie wejść/wyjść będzie dokonywane przez pracowników placówki.
 4. Przynieść oryginały deklaracji i oświadczenia, jeśli wcześniej dostarczono je w formie scanu.
 5. Przynieść ubranie na zmianę (w zamkniętym szczelnie foliowym opakowaniu np. podpisanym woreczku strunowym) oraz podpisane kapcie.
 6. Pamiętać o zachowaniu dystansu społecznego.

Przypominamy:

Zasady przyprowadzania dzieci

 1. Dzieci są przyjmowane do przedszkola wyłącznie w godzinach  7.00 - 8.30.
 2. Rodzic wraz z dzieckiem/dziećmi wchodzi do przedsionka budynku, dezynfekuje ręce, a następnie zdejmuje maseczkę dziecku/dzieciom.
 3. W przedsionku może przebywać tylko 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi.
 4. Pozostali rodzice z dziećmi oczekują przed budynkiem zachowując dystans 2m między rodzinami.
 5. Wyznaczony pracownik mierzy temperaturę dziecku/dzieciom, jeśli wynik pomiaru wskazuje do 37,2°C odbiera je od rodzica i ewentualnie pomaga w szatni a następnie przekazuje nauczycielowi znajdującemu się w odpowiedniej sali.
 6.  Jeżeli zmierzona temperatura wyniesie ponad 37,2°C dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola.

Zasady odbioru dzieci

 1. Dzieci mogą być odbierane z przedszkola wyłącznie w godzinach 14.30 – 16.00.
 2. Rodzic poprzez domofon zgłasza chęć odbioru dziecka/dzieci.
 3. Rodzic oczekuje na dziecko przed przedszkolem zachowując odpowiedni dystans od innych oczekujących osób.

Osoby przeprowadzające/ odbierające dziecko muszą:

 1. Być zdrowe, bez żadnych objawów chorobowych.
 2. Mieć założone maseczki na nos i usta.
 3. Zachowywać dystans min. 2 m od pracowników i innych rodziców z dziećmi.

Do zobaczenia w poniedziałek
ogloszenia