Nowe wytyczne z dnia 04.06.2020r.

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

04.06.2020

„W związku z poprawą sytuacji epidemicznej w kraju stopniowo uruchamiana jest praca przedszkoli, szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, schronisk młodzieżowych i innych placówek organizujących zajęcia pozaszkolne, czy możliwość przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, przygotowało szereg wytycznych przeciwepidemicznych, które przede wszystkim zapewnią dzieciom, uczniom, nauczycielom i pracownikom szkół i placówek bezpieczne warunki, a organom prowadzącym i dyrektorom pomogą w zorganizowaniu pracy w czasie epidemii związanej z COVID-19.

Wytyczne

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”

 

UWAGA RODZICE!

W związku ze zmianami z dnia 04 czerwca 2020r. w naszym Przedszkolu liczba miejsc wzrasta do 41.

Przypominamy miesiąc pracujący to lipiec 2020.

Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny.

Należy:

  • Zapoznać się z zamieszczonymi na stronie materiałami:

Kryteria_kwalifikacji_dzieci.pdf

Procedura_bezpieczenstwa_w_przedszkolach.pdf

Procedura_na_wypadek_stwierdzenia_podejrzenia_zakazenia.pdf

  1. Przygotować dziecko na przyjście do przedszkola funkcjonującego w innych warunkach.
  2. Wypełnić deklarację uczęszczania dziecka do przedszkola wraz z oświadczeniem i przesłać na adres przedszkola, co najmniej 2 dni przed przyjściem i poczekać na e-mail zwrotny potwierdzający kwalifikację dziecka do przedszkola.

W/W Dokumenty dostępne na naszej stronie w zakładce dokumenty.

Możliwe jest przesłanie skanu wypełnionej deklaracji na adres e-mail przedszkola. Dostarczenie oryginału deklaracji odbędzie się wówczas podczas pierwszego przyprowadzenia dziecka do placówki.

 

Niezbędne dokumenty wymagane przed przyjęciem dziecka do placówki to:

  1. Deklaracja uczestnictwa dziecka
  2. Oświadczenie o zatrudnieniu i wykonywaniu pracy w formie stacjonarnej

Dyrektor Przedszkola
ogloszenia