informacja dyżur wakacyjny

Uwaga Rodzice!

Praca przedszkola w okresie dyżuru wakacyjnegolipiec 2020 - ma być zorganizowana zgodnie z Procedurą bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-I9 obowiązującą na terenie przedszkoli samorządowych Miasta Białegostoku oraz nowymi wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2O20 r.

W okresie dyżuru w pierwszej kolejności są przyjmowani wychowankowie.

Jeżeli liczba zgłoszonych dzieci będzie większa od miejsc dyrektor podejmie próbę znalezienia placówki możliwie najbliżej zlokalizowanej, która dysponuje wolnymi miejscami.

W wypadku chęci zapisania dziecka na lipiec przypominamy o informacji zawartej w Deklaracji:
„IV. Oświadczenie rodziców/opiekunów o przebywaniu na urlopie

Oświadczam, że w chwili obecnej nie korzystam z dodatkowego zasiłku opiekuńczego, urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego, itp. Oraz nie przebywam na zasiłku chorobowym, zwolnieniu lekarskim/kwarantannie.

Przedszkole pozyskało informację od Rodziców dzieci, którzy złożyli Deklarację. W wypadku jakiejkolwiek zmiany proszę informować nas telefonicznie, e-mailowo lub za pomocą aplikacji STOPEREK.

Dyrektor Przedszkola

 

 
ogloszenia