Bezpieczeństwo na wsi - filmik Policji


W załączeniu film edukacyjny dot. bezpieczeństwa  na wsi celem rozpowszechnienia i wykorzystania  w placówkach edukacyjnych.

http://www.bialystok.policja.gov.pl/po2/aktualnosci/65728,POLICJANTKI-O-BEZPIECZENSTWIE-NA-WSI.html

Szczęśliwych wakacji

Wydział Prewencji
KMP w Białymstoku