Przedszkola, szkoły i żłobki zamknięte do 18 kwietnia 2021 r.

Ze względu na pracę stacjonarną z dziećmi na terenie przedszkola, praca zdalna będzie prowadzona zgodnie z grafikiem przesłany do państwa drogą e-mailową.

Materiały do wykorzystania przez dzieci w domu lub w czasie pracy zdalnej będą zamieszczane na stronie internetowej przedszkola w zakładkach poszczególnych grup.

Przypominamy, że czas trwania zajęć on-line: 15 – min dzieci młodsze, 30 – min dzieci starsze.

Proszę, aby w czasie połączeń on -line był wyłączony w pokoju telewizor lub muzyka, bo to bardzo utrudnia kontakt internetowy prowadzącemu spotkanie nauczycielowi oraz pozostałym dzieciom.

Dyrektor i Nauczyciele