przedłużenie ograniczenia funkcjonowania

Rozporządzenie MEN z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, na podstawie którego ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty zostaje przedłużone do 18 kwietnia 2021 r.

zmiana_rozporzadzenia_MEN.pdf