Drodzy Rodzice!

 

Zgodnie z „Zasadami pobytu dziecka w Przedszkolu Samorządowym Nr 5” przypominamy, że podczas przebywania wychowanków na placu przedszkolnym, nie mają prawa przebywać osoby z zewnątrz.

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci pozostających pod opieką nauczycieli, po odebraniu dziecka prosimy o opuszczenie placu.

Dyrektor Przedszkola i Nauczyciele