Zniżki w opłatach

Aby uzyskać zniżki rodzic składa oświadczenie o Białostockiej Karcie Dużej Rodziny lub zasiłku rodzinnym.

 

Oświadczenia o pobieraniu zasiłku rodzinnego dostępne w przedszkolu - zniżka od następnego miesiąca po złożeniu oświadczenia.

BKDR - zniżka od następnego miesiąca po zgłoszeniu numeru karty i pozytywnej weryfikacji.

Rodzic jest zobowiązany do zgłoszenia faktu utraty prawa do zniżek.