OGŁOSZENIE - zmiana miejsca zamieszkania

Szanowni Rodzice proszę najpóźniej do 3 września 2021 r. (piątek) zgłosić wszystkie dzieci zamieszkujące poza gminą miasto Białystok. Dane te są niezbędne do comiesięcznego przekazania do organu prowadzącego.

Przypominam, że każdą zmianę zamieszkania dziecka należy zgłosić w placówce.

Dyrektor Przedszkola