Opłaty za przedszkole

Drodzy Rodzice !
 
W ostatnim dniu do zapłaty wysyłamy przypomnienie do osób, które nie wpłaciły za przedszkole.
 
Opłaty muszą wpłynąć na konto przedszkola do 10 dnia każdego miesiąca.

Przypominamy, że po terminie są naliczane ustawowe odsetki.

Ważny jest dzień wpływu na nasze konto, a nie dzień wykonania przelewu.

Proszę nie wysyłać potwierdzenia wpłaty, w ten sposób niepotrzebnie w mailu udostępniacie dużo danych osobowych.

Prosimy o terminowe wpłaty za przedszkole.
 
Dyrektor Przedszkola