Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny przy PP-P Nr 1

Szanowni Państwo,
informujemy, że dnia 11 października 2021 roku rozpoczyna funkcjonowanie Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku. Nasi specjaliści: m.in. psycholog, terapeuta pedagogiczny, pedagog specjalny, terapeuta SI, doradca zawodowy, neurologopeda) będą prowadzić dyżury dla dzieci, młodzieży, rodziców, opiekunów i nauczycieli oferując wsparcie w formie konsultacji, porad, rozmowy, itp.
Zachęcamy zasięgnięcia szczegółowych informacji i odwiedzin na naszej stronie internetowej pod adresem:
gdzie znajdziecie Państwo szczegółowy wykaz terminów i godzin konsultacji oraz adresy mailowe specjalistów, na które należy kierować zgłoszenia.
 
Z poważaniem
--
Specjaliści Poradni
------------------------------------------------------------------------
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Białymstoku
ul. Piotrkowska 2
15-439 Białystok
tel. 85 744 53 50