Akcja PPIS skierowana do rodziców

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że Europejski Urząd
ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) prowadzi kampanię informacyjną „Wybieraj Bezpieczną
Żywność” #EUChooseSafeFood. Podstawą kampanii jest zachęcanie Europejczyków do dokonywania
świadomych wyborów żywieniowych poprzez wyjaśnianie kluczowej roli, jaką odgrywa nauka
w bezpieczeństwie żywności.

Kampania skierowana jest do przeciętnego konsumenta w wieku 25-45 lat, ze szczególnym
uwzględnieniem kobiet i młodych rodziców .

Więcej informacji wraz materiałami odnajdą Państwo na stronie
 

https://campaigns.efsa.europa.eu/EUChooseSafeFood/ogloszenia/2021-10-15,0920;Akcja_PPIS_skierowana_do_rodzicow/index-pl