OGŁOSZENIE

 

Przypominam, że w wypadku nieodbijania przez Rodzica karty STOPEREK potwierdzającej czas wejścia i wyjścia dziecka z Przedszkola automatyczna korekta jest od 6.30 do 17.00.

Dyrektor Przedszkola