Informacje dla Rodziców

Sierpień jest miesiącem wolnym w naszym przedszkolu.

Druki proszę składać w kancelarii od 22.08.2022 r. do 31.08.2022 r., wcześniejsze zapytania proszę kierować drogą e-mailową.

OPŁATY

Aby uzyskać zniżki opłat za przedszkole Rodzic składa oświadczenie o BKDR lub zasiłku rodzinnym. Oświadczenia na stronie w zakładce Druki. Zniżki w następnym miesiącu po złożeniu. Druki na zniżki od września proszę składać w kancelarii od 22.08.2022 r. do 31.08.2022 r.

Dofinansowanie w opłatach za posiłki (1 ciepły posiłek) wydaje MOPR na wniosek rodzica. Decyzję o przyznaniu należy dostarczyć do przedszkola.

STOPEREK

Karta STOPEREK służy do ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu. W cenie 30 zł otrzymujecie Państwo - 2 sztuki.

Jest możliwość zamówienia dowolnej ilości kart – lista zapisu jest prowadzona w przedszkolu: telefonicznie lub e-mail ps5@um.bialystok.pl.

Proszę wypełnić klauzulę dostępną na stronie przedszkola:

ZAKŁADKA RODO - rodo/

Karty będą do odbioru we wrześniu wraz z kodami dostępowymi do "Panelu Rodzica".

WYPRAWKA I LISTY GRUP

zostaną wywieszone po 22 sierpnia w budynku przedszkola.

 

Miłego odpoczynku!

Dyrektor Przedszkola