OGŁOSZENIE - miejsce zamieszkania

Przypominam o obowiązku zgłaszania zmiany miejsca zamieszkania dziecka zwłaszcza gdy jest to inna gmina niż m. Białystok.

Dyrektor Przedszkola