Ogłoszenie -zachorowania.

Przypominamy o przyprowadzaniu do przedszkola dzieci zdrowych oraz o informowaniu placówki o chorobach zakaźnych typu: wirusowe zapalenie spojówek, ospa wietrzna, różyczka, a także trzydniówka, szkarlatyna, mononukleoza itp.

Dyrektor i Nauczyciele

 

    1.  

STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 5 W BIAŁYMSTOKU

"§ 32. Do przedszkola przyprowadza się dzieci zdrowe, a w przypadku zachorowania dziecka w czasie pobytu w przedszkolu, rodzic jest zobowiązany do odebrania dziecka niezwłocznie po powiadomieniu go przez nauczyciela. Dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia."