OGŁOSZENIAw poprzednim roku szkolnym

List MEN

W załączeniu list Ministra Edukacji Narodowej z okazji zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020.Bezpieczeństwo na wsi - filmik Policji


W załączeniu film edukacyjny dot. bezpieczeństwa  na wsi celem rozpowszechnienia i wykorzystania  w placówkach edukacyjnych.informacja dyżur wakacyjny

Praca przedszkola w okresie dyżuru wakacyjnegolipiec 2020 - ma być zorganizowana zgodnie z Procedurą bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-I9 obowiązującą na terenie przedszkoli samorządowych Miasta Białegostoku oraz nowymi wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2O20 r.Uaktualnienie numerów PPIS

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku numer całodobowej infolinii 222 500 115, z której petenci w zależności od problemu przekierowani zostaną do odpowiednich służb, w tym też służb sanitarnych.Nowe wytyczne z dnia 04.06.2020rPPPproblem zanieczyszczenia przestrzeni publicznej

PZ.4470.8.2020 z dn. 25.05.2020r.Uwaga Rodzice dzieci zakwalifikowanych!

Przyprowadzając dziecko w poniedziałek 25 maja, pierwszego dnia po przerwie:Centrum Pomocy Dzieciom KLANZA

Szanowni Państwo
uprzejmie informuję iż Centrum Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia KLANZA w Białymstoku uruchomiło możliwość emailowego kontaktu pomocowego dla dzieci i młodzieży - mieszkańców Białegostoku. Z naszych doświadczeń wynika, iż dzieci i młodzież będący w kryzysie chętnie korzystają z możliwości pisemnego kontaktu czatowego bądź poprzez e-mail. W związku z powyższym specjalnie dla tej grupy odbiorców uruchomiony został adres e-mailowy: mlodziezCPD@gmail.com który jest obsługiwany przez psychologa naszego Centrum. Na stronie www.centrum-klanza.pl zamieszczone zostały zasady realizacji kontaktu pomocowego poprzez skrzynki e-mailowe. 
Ponadto na rzecz rodziców młodszych dzieci przedszkolaków oraz klas I-III psychoterapeutka Centrum Pomoc Dzieciom opracowała prezentację nt. "Jak wesprzeć dziecko w powrocie do przedszkola/szkoły po okresie izolacji". Materiał publikowany jest poprzez portal społecznościowy FB oraz stronę www.centrum-klanza.pl
W związku z powyższym w załączeniu przesyłam informacje na temat w/w form pomocy celem jak najszerszego udostępnienia potencjalnym zainteresowanym - mieszkańcom Białegostoku - dzieciom, młodzieży, rodzicom, placówkom przedszkolnym i szkołom. 
Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia

Anna Tuszyńska 
Dyrektor Centrum Pomocy Dzieciom
Stowarzyszenia KLANZA w BiałymstokuWażne!

Od 25 maja br. przedszkole wznawia pracę w nowym reżimie sanitarnym.        12356789