Opłaty za przedszkole

   Opłata naliczana jest indywidualnie dla każdego dziecka zgodnie z faktycznym czasem pobytu dziecka w przedszkolu.
 

Wysokość opłat za przedszkole - dotyczy 3-5 latków

 Każda rozpoczęta godzina pobytu powyżej 5-godzinnej bezpłatnej podstawy programowej (7.30-12.30)

 jest płatna - 1 zł.

 Opłata ulgowa - 0,50 zł za godzinę (decyzje MOPR lub BKDR).

 Wysokość opłat za żywienie - dotyczy wszystkich dzieci

Wyżywienie całodzienne (śniadanie + obiad + podwieczorek) - 5 zł.

Wyżywienie przy umowie na 5 godz. (śniadanie + obiad) - 4 zł. 

 

Wpłat za przedszkole dokonujemy tylko przelewem na dwa oddzielne konta:

  • opłata za świadczenia udzielane przez Przedszkole
  • opłata za żywienie

Każdy Rodzic otrzymuje informację - wydruk z kwotą do wpłacenia za przedszkole oraz numerem konta na który należy zrobić przelew.

Na przelewie proszę wpisać : imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który dokonywana jest opłata.

W razie wątpliwości proszę skonsultować się z Intendentem przedszkola.

Termin wpłat zgodnie z popisaną umową do 15-go każdego miesiąca.

 

Za dzień wpłaty przyjmuje się datę jej zaksięgowania na koncie przedszkola. Za wpłaty po terminie są naliczane odsetki ustawowe.

Dziękujemy wszystkim za terminowe wnoszenie opłat


Szanowni Rodzice!

 W związku z nowelizacja ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, od I stycznia 2017 r. sześcioletni i starsi uczniowie realizujący obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego uczęszczający do publicznych przedszkoli i oddziałów w przedszkolnych w szkołach podstawowych objęci zostają subwencją oświatową.

 Rodzice tych dzieci muszą ponosić jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.


 Na podstawie:

Uchwały Nr XXXII/507/17 Rady Miasta Białystok z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat zaświadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok.

Zarządzenia Nr 698/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 9 czerwca 2017 r.

Zarządzenia Dyrektora Przedszkola Nr 11/2015 z dnia 30.11.2015r. w sprawie zasad wnoszenia opłat za przedszkole.

Oświadczenia o pobieraniu zasiłku rodzinnego dostępne w przedszkolu. Nieprzekraczalny termin złożenia dwa razy w roku: w miesiącu sierpniu i listopadzie.

BKDR - zniżka od następnego miesiąc po zgłoszeniu numeru karty i pozytywnej weryfikacji.

Rodzic jest zobowiązany do zgłoszenia faktu utraty prawa do zniżek.