Opłaty za przedszkole

   Opłata naliczana jest indywidualnie dla każdego dziecka zgodnie z faktycznym czasem pobytu dziecka w przedszkolu.
 

Wysokość opłat za przedszkole - dotyczy 3-5 latków

 Każda rozpoczęta godzina pobytu powyżej 5-godzinnej bezpłatnej podstawy programowej (7.30-12.30)

 jest płatna - 1 zł.

 Opłata ulgowa - 0,50 zł za godzinę (decyzje MOPR lub BKDR).

 Wysokość opłat za żywienie - dotyczy wszystkich dzieci

Wyżywienie całodzienne (śniadanie + obiad + podwieczorek) - 5 zł.

Wyżywienie przy umowie na 5 godz. (śniadanie + obiad) - 4 zł. 

 

Wpłat za przedszkole dokonujemy tylko przelewem na dwa oddzielne konta:

 • opłata za świadczenia udzielane przez Przedszkole
 • opłata za żywienie

Każdy Rodzic otrzymuje informację - wydruk z kwotą do wpłacenia za przedszkole oraz numerem konta na który należy zrobić przelew.

Na przelewie proszę wpisać : imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który dokonywana jest opłata.

W razie wątpliwości proszę skonsultować się z Intendentem przedszkola.

Termin wpłat zgodnie z popisaną umową do 10-go każdego miesiąca.

 

Za dzień wpłaty przyjmuje się datę jej zaksięgowania na koncie przedszkola.

Za wpłaty po terminie są naliczane odsetki ustawowe. Dziękujemy wszystkim za terminowe wnoszenie opłat


Szanowni Rodzice!

 W związku z nowelizacja ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, od I stycznia 2017 r. sześcioletni i starsi uczniowie realizujący obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego uczęszczający do publicznych przedszkoli i oddziałów w przedszkolnych w szkołach podstawowych objęci zostają subwencją oświatową.

 Rodzice tych dzieci muszą ponosić jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.


 

Uwaga nowy sposób naliczania opłat od 01.09.2018r.!

 

Opłaty do 10 – tego na oddzielne konta bankowe:

 1. wyżywienie – wpłacamy z góry (za dany miesiąc)
 2. opłatę za korzystanie z przedszkola - z dołu (za poprzedni miesiąc)

 

We wrześniu do 10.09.2018 należy zapłacić:

 1. wyżywienie - za wrzesień –wpłacamy z góry do 10-tego września!

W październiku do 10.10.2018 należy zapłacić:

 1. opłatę za korzystanie z przedszkola za wrzesień
 2. wyżywienie za październik

 

Podstawa do wnoszenia opłat:

 1. UCHWAŁA NR L/770/18 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 21 maja 2018r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Białystok jednostkach oświatowych
 2. Zarządzenie Nr 756/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 27 czerwca 2018r.
 3. ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 20 czerwca 2018r. NK-II.4131.55.2018.BG
 4. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 5/2018 DYREKTORA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 5 W BIAŁYMSTOKU z dnia 07.08.2018r. W SPRAWIE: zasad korzystania ze stołówki przedszkolnej przez dzieci i pracowników przedszkola

 

Oświadczenia o pobieraniu zasiłku rodzinnego dostępne w przedszkolu - zniżka od następnego miesiąca po złożeniu oświadczenia.

BKDR - zniżka od następnego miesiąca po zgłoszeniu numeru karty i pozytywnej weryfikacji.

Rodzic jest zobowiązany do zgłoszenia faktu utraty prawa do zniżek.