baner ze słoneczkiem i napisem: Przedszkole Samorządowe nr 5 w Białymstoku

Witamy na stronie Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Białymstoku


Rekrutacja do przedszkoli

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2020/2021

 w dniach 16.03 - 25.03.2020r do godz. 15.00.

Rekrutacją są objęte dzieci z roczników 2014 – 2017

Szczegółowe informacje w zakładce Rekrutacja  na stronie www.bialystok.pl/edukacja

Niedotrzymanie terminów rekrutacji skutkuje nieprzyjęciem dziecka do Przedszkola.

 


Realizujemy m.in następujące programy:  


W przedszkolu prowadzona jest elektroniczna ewidencja pobytu dzieci przez system o nazwie STOPEREK, który ułatwia sprawne monitorowanie obecności dzieci w ciągu dnia i naliczanie opłat za przedszkole.

W związku z tym, wszystkie dzieci muszą mieć wykupione indywidualne karty. Do Obowiązków rodziców/prawnych opiekunów należy zaś odpowiednie przechowywanie i właściwe użytkowanie karty.