Rekrutacja do przedszkola

Rok szkolny 2018/2019

Rekrutacją są objęte dzieci z roczników 2012-2015

Rekrutacja odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego.

 

Rekrutacja w dniach 01.03 - 09.03.2018.

 

Weryfikacja wniosków  23.03.2018 do godz. 12.00.

Listy zakwalifikowanych 27.03.2018 do godz. 15.00.

Potwierdzenie woli poprzez podpisanie umowy do 05.04.2018 do godz. 15.00.

Listy przyjętych 10.04.2018.

  • Wnioski będą dostępne w placówce w terminie rekrutacji.

UWAGA!

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki w terminie do 05.04.2018 do  godz. 15:00 – poprzez podpisanie umowy.

 Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

 

 W przypadku wolnych miejsc Rekrutacja uzupełniająca 01 - 06.06.2018.

 

Niedotrzymanie terminów skutkuje nieprzyjęciem dziecka do Przedszkola

 


DNI OTWARTE

Dni otwarte w naszym Przedszkolu 01 - 02.03.2018.

Zapraszamy w godz. 9.00 - 11.30 (między przedszkolnym śniadanie a obiadem).

Serdecznie zapraszamy Rodziców z dziećmi.


Wnioski - Podanie ścieżki dostępu nastąpi w terminie późniejszym.


Więcej Informacji na temat rekrutacji znajdują się na stronie internetowej
www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/ 
lub w siedzibie przedszkola.

Zasady rekrutacji:

2018_zasady_rekrutacji_do_przedszkoli.pdf