Rekrutacja do przedszkola

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2019/2020

 w dniach 25.02 - 06.03.2019.

Weryfikacja wniosków  do 21.03.2019 do godz. 12.00.

Listy zakwalifikowanych 26.03.2019 o godz. 15.00.

Potwierdzenie woli poprzez podpisanie oświadczenia do 29.03.2019.

Listy przyjętych 01.04.2019.

Rekrutacją są objęte dzieci z roczników 2013 – 2016

Rekrutacja odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego WWW.nabor.um.bialystok.pl . Wnioski elektroniczne oraz stosowne oświadczenia należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru.

  • Wnioski są dostępne na stronie internetowej lub w placówce.
  • Proszę pamiętać o oświadczeniach i zaświadczeniach.

UWAGA!

Brak złożenia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w dotychczasowym przedszkolu w terminie

do 18 lutego 2019 jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

 

Niedotrzymanie terminów rekrutacji skutkuje nieprzyjęciem dziecka do Przedszkola.

 

W przypadku wolnych miejsc Rekrutacja uzupełniająca 01 - 07.06.2019.

Szczegółowe informacje na stronie:

http://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/nabor_do_przedszkoli_i_oddz_0_w_/


DNI OTWARTE

Dni otwarte w naszym Przedszkolu 25.02 - 01.03.2019.

Zapraszamy w godz. 9.00 - 11.30 (między przedszkolnym śniadanie a obiadem).

Serdecznie zapraszamy Rodziców z dziećmi.