Ramowy rozkład dnia

6.30 - 17.00

Godziny wyznaczone na bezpłatną realizację nauczania, wychowania i opieki 7:30 - 12:30

 Proszę przyprowadzać dzieci na śniadanie najpóźniej do godz. 8.30.

6.30 – 8.30

Kontakty indywidualne z rodzicami, zabawy z inicjatywy nauczyciela, swobodne zabawy dzieci, praca indywidualna z dziećmi.

Ćwiczenia poranne lub zabawy ruchowe.  Czynności samoobsługowe.

8.30 – 9.00

Śniadanie.

9.00 – 10.00

Zajęcia dydaktyczne wg. wybranego programu wychowania przedszkolnego.

10.00 – 11.00

Zabawy na podwórku przedszkolnym, parku np.: ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe.

Zabawy w salach tylko w czasie bardzo niesprzyjającej pogody.

11.00 – 11.30

Czynności samoobsługowe, organizacyjne. Dyżury.

11.30 – 12.00

Obiad.

12.00 – 14.00

Zabawy utrwalające treści z zajęć dydaktycznych, praca indywidualna z dziećmi, czynności porządkowe i czynności samoobsługowe. Swobodne zabawy dzieci.

Leżakowanie /grupa najmłodsza/

14.00 – 14.30

Podwieczorek.

14.30 – 17.00

Zabawy utrwalające treści z zajęć dydaktycznych, praca indywidualna z dziećmi, czynności porządkowe i czynności samoobsługowe. Zabawy swobodne w sali lub na placu przedszkolnym, kontakty indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.