Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

(18 listopada 2020)

„W czasach pandemii COVID-19 pamiętajmy o oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe

i pozostańmy zjednoczeni w ochronie antybiotyków”

“In times of COVID-19, don’t give up on antimicrobial resistance (AMR)
and stay united to preserve antimicrobials” (WHO)

 

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach  (18 listopada 2020)

i  Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach   (18-24 listopada 2020)


 

 
               W dniu 18 listopada w krajach Unii Europejskich, już po raz trzynasty obchodzimy 
 Europejski Dzień Wiedzy Antybiotykach (EAAD, ang. European Antibiotic Awareness Day).
 Został on ustanowiony w 2008 roku przez Komisję Europejską na wniosek  
Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC ang. European Centre for Disease Prevention and Control).
    W dniach 18-24 listopada 2020 roku obchodzimy Światowy Tydzień Wiedzy 

o Antybiotykach (WAAW, ang. World Antibiotic Awareness Week), 
który został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia  w  2015 r.
    Inicjatywy te są odpowiedzią na narastające zagrożenie związane ze zjawiskiem oporności 
drobnoustrojów na antybiotyki i mają na celu zwiększenie świadomości na temat globalnej
 oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR) i zachęcenie ogółu społeczeństwa,
 pracowników ochrony zdrowia i decydentów do najlepszych praktyk, aby uniknąć dalszego
 pojawiania się i rozprzestrzeniania zakażeń lekoopornych. Przyczyny  narastającej antybiotykooporności
 to przede wszystkim nadmierne i/lub niewłaściwe stosowanie antybiotyków w medycynie,
 weterynarii a także w wielu krajach w hodowli zwierzęcej. 

              

               W tym roku prowadzone działania informacyjne mają na celu przeciwdziałanie w dobie pandemii COVID-19 pogorszeniu kryzysu trwającego w obszarze oporności patogenów bakteryjnych na antybiotyki - „Zjednoczeni w ochronie antybiotyków” (United to preserve antimicrobials" WHO).Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.