„Kubusiowi przyjaciele natury” - grupa IV

W styczniu dzieci z grupy IV „Kubusie" przystąpiły do realizacji XIII edycji programu edukacyjnego dla przedszkoli „Kubusiowi przyjaciele natury” o tematyce proekologicznej.

Celem programu było zachęcanie najmłodszych do dbania o środowisko naturalne, uczenie szacunku dla przyrody, ale także kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu.

Dzieci na zakończenie otrzymały Dyplom potwierdzający przyznanie tytułu „Kubusiowego przyjaciela natury”.

A.K., A.B.

 Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1