"Wirusy i bakterie" gr. IV

 

                Dnia 13 wrześnie Kubusie rozpoczęły nową tematykę tygodniową „Chcemy być zdrowi”. Podczas całego tygodnia dzieci zaznajamiały się z praca lekarza. Uczyły jak przestrzegać zasad higieny osobistej. Poznawały zasady zdrowego odżywiania.  Jednym z zajęć było wykonanie pracy plastycznej pt. „Bakterie i wirusy”. Przedszkolaki miały za zadnie rozdmuchiwać krople tuszu kreślarskiego. Podczas pracy rozwijały swoją kreatywność i pomysłowość

 Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1 większy obrazek nr 2 większy obrazek nr 3 większy obrazek nr 4 większy obrazek nr 5 większy obrazek nr 6