„Zawody wokół nas” - wycieczka do CKU gr. IV Kubusie

 

W środę 6 października odbyła się wycieczka do Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, gdzie Kubusie wzięły udział w warsztatach pt. „Zawody wokół nas”.

 Celem zajęć było pobudzenie wyobraźni młodych ludzi i rozwijanie ich twórczego podejścia do planowania przyszłości edukacyjno-zawodowej, kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy i aktywności zawodowej, rozwijanie umiejętności pozyskiwania informacji na temat świata pracy i specyfiki zawodów.

Prowadząca spotkanie, doradca zawodowy Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego pani Ania rozmawiała z dziećmi nt. tego jakie zawody wykonują ich rodzice. Pytała również jakie zawody przedszkolaki chcą wykonywać w przyszłości. Później przeprowadziła zabawę ruchową, której celem było pokazanie jak ważna jest praca zespołowa i komunikacja. Na zakończenie warsztatów dzieci miały możliwość zwiedzenia bardzo ciekawie uposażonych sal tematycznych.

Wszystkie przedszkolaki były bardzo zadowolone z wycieczki, dzięki której zdobyły nową wiedzę.

E.H.Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1 większy obrazek nr 2 większy obrazek nr 3 większy obrazek nr 4 większy obrazek nr 5 większy obrazek nr 6 większy obrazek nr 7