Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

O prawach dziecka

Niech się wreszcie każdy dowie i rozpowie w świecie całym,
że dziecko to także człowiek, tyle, że jeszcze mały.
Dlatego ludzie uczeni, którym za to należą się brawa,
chcąc wielu dzieci los zmienić, stworzyli dla was mądre prawa.
Więc je na co dzień i od święta, spróbujcie dobrze zapamiętać.
 
Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego,
a szczególnie do robienia czegoś niedobrego.
 
Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi
I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.
 
Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić wyzywać,
I każdego mogę na ratunek wzywać.
 
Jeśli mama albo tata, już nie mieszka z nami,
nikt nie może mi zabraniać spotkać ich czasami.
 
Nikt nie może moich listów czytać bez pytania,
mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.
 
Mogę żądać aby każdy uznał moje prawa,
a gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa.
 
Tak się tu w wierszu poukładały, prawa dla dzieci na całym świecie,
byście w potrzebie z nich korzystały, najlepiej jak umiecie.
Marcin Brykczyński

 

20 listopada obchodzimy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka ustanowiony przez Sejm RP na wniosek Rzecznika Praw Dziecka. Prawa dziecka zostały spisane przez Organizację Narodów Zjednoczonych  w Konwencji o Prawach Dziecka. Konwencja gwarantuje prawa dziecka niezależnie od koloru skóry, wyznania, czy pochodzenia. W Polsce Konwencja obowiązuje od 1991 r. W naszym przedszkolu uczciliśmy ten wyjątkowy dzień w piątek 19 listopada. Dzieci z poszczególnych grup wiekowych uczestniczyły w zajęciach dydaktycznych specjalnie przygotowanych na tę okazję. Były pogadanki, zabawy, filmy edukacyjne, piosenki, konkursy, twórczość plastyczna. Nie zabrakło też wspomnień osoby Janusza Korczaka – prekursora działań na rzecz praw dziecka – człowieka.

Dorośli muszą dbać o to, by prawa dzieci były przestrzegane, a dzieci, nawet te najmłodsze, muszą wiedzieć do kogo mogą zwrócić się o pomoc .Apel Twojego dziecka według Korczaka: https://www.youtube.com/watch?v=XB8L0A12CGc

KO

 Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1 większy obrazek nr 2 większy obrazek nr 3 większy obrazek nr 4 większy obrazek nr 5 większy obrazek nr 6 większy obrazek nr 7 większy obrazek nr 8 większy obrazek nr 9 większy obrazek nr 10 większy obrazek nr 11 większy obrazek nr 12 większy obrazek nr 13 większy obrazek nr 14 większy obrazek nr 15 większy obrazek nr 16 większy obrazek nr 17 większy obrazek nr 18