Aktualne informacje i zalecenia

 

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 kwietnia br.
 

Zapraszam do zapoznania się z informacjami:

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-przedluzone-do-26-kwietnia