OGŁOSZENIE - REKRUTACJA

 

Po ogłoszeniu list dzieci zakwalifikowanych w dniu jutrzejszym należy wypełnić oświadczenie (w załączeniu) i przesłać drogą elektroniczną na adres Przedszkola lub dostarczyć w zamkniętej kopercie do placówki w nieprzekraczalnym terminie do 28.04.2020 do godz. 15.00.

Brak podpisania oświadczenia w wyznaczonym terminie spowoduje nieprzyjęcie dziecka do przedszkola

Szczegóły w zakładce Rekrutacja.

Dyrektor Przedszkola  Do pobrania: