LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO JEDNOSTKI

Przypominamy:

Potwierdzenie woli poprzez podpisanie oświadczenia do 28.04.2020r.

Szczegóły zakładka Rekrutacja.Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1 większy obrazek nr 2 większy obrazek nr 3