Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego

Witam! W załączeniu:

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z otwarciem przedszkoli z dnia 04.05.2020r.

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-otwarcie-przedszkoli

Z wszelkimi informacjami dotyczącymi naszej placówki zostaniecie Państwo zapoznani drogą e-mailową przed rozpoczęciem działalności na nowo.

Dyrektor Przedszkola