Planowane wydarzenia

31.05.2022 (wtorek) - wyjazd całego przedszkola do Skansenu w Jurowcach g. 9.30 - 14.30

Podczas wycieczki dzieci będą miały zapewnioną wodę i posiłek, dlatego: prosimy nie dawać żadnych słodyczy, gum, picia itp.

08.06.2022 (środa) - spotkanie adaptacyjne dla nowych rodziców i dzieci g. 17.00

15.06.2022 (środa) - Festyn Rodzinny g. 15.30