Terapia dla rodziców i dzieci - Centrum Pomocy Dzieciom
Stowarzyszenia KLANZA w Białymstoku

Szanowni Państwo
Centrum Pomocy Dzieciom Klanza w Białymstoku jako placówka oferująca
wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne dla dzieci i ich rodzin,
uruchamiamy nowy program pracy połączonej rodziców i dzieci opartych na
terapii poznawczo-  behawioralnej (CPC-CBT Combined Parent Child
Cognitive Behavioural Therapy). Do programu zapraszamy rodziny, w
których rodzice stosują krzywdzące metody wychowawcze wobec dzieci, nie
radzą sobie z własnymi emocjami i chcą nabyć umiejętności
rodzicielskich, które nie krzywdzą dziecka.
Program obejmuje od 16 do 20 spotkań. Spotkania odbywają się raz w
tygodniu, trwają 90 minut i są podzielone na dwa bloki: 60 minut pracy
oddzielnej rodziców z terapeutą rodziców oraz dzieci z terapeutą
dziecięcym i 30 minut pracy wspólnej.
W spotkaniach biorą udział rodzice oraz wszystkie dzieci zamieszkujące w
domu.
Bardzo prosimy o informowanie rodziców o w/w ofercie oraz kierowanie
rodzin z problemem przemocy do kontaktu z naszą placówką - tel.
85/6525494 lub 690 955 000.

Z pozdrowieniami Anna Tuszyńska
Dyrektor
Centrum Pomocy Dzieciom
Stowarzyszenia KLANZA w Białymstoku
ul. gen F. Kleeberga 8
15-691 Białystok
85/6525494, 690 955 000

Administratorem danych osobowych jest PSPiA KLANZA w Białymstoku. Dane
kontaktowe, adres Administratora oraz szczegółowe informacje dotyczące
przetwarzania danych osobowych dostępne są pod adresem
http://klanza.bialystok.pl/. Dane osobowe będą przetwarzane w celu
nawiązania i utrzymywania kontaktu mailowego, w tym kontaktu w związku z
podjętą współpracą i korespondencją z Administratorem. W przypadku
jakichkolwiek pytań prosimy kontaktować się z Administratorem lub
wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: iodo@rt-net.pl.