Konkurs recytatorski

Regulamin XVII edycji wewnątrzprzedszkolnego konkursu recytatorskiego

pod hasłem

Jedno zdrowie mam i codziennie o nie dbam

Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Białymstoku

rok szkolny 2022/2023

 

Cele konkursu:

 • promowanie zachowań  prozdrowotnych;
 • kształtowanie aktywnej postawy wobec zdrowego trybu życia;
 • zainteresowanie wychowanków poezją;
 • rozwijanie i promowanie zdolności recytatorskich wychowanków;
 • ćwiczenia pamięci odtwórczej i wyrazistości wypowiedzi,
 • przezwyciężanie nieśmiałości podczas występów publicznych,
 • nawiązanie współpracy z rodzicami.

I. Organizator:

Nauczycielki Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Białymstoku:

 • mgr Aneta Borys
 • mgr Monika Suprun

II. Warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 4 - 6 lat uczęszczających do Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Białymstoku.
 2. Zgłoszenia do udziału w konkursie dokonują rodzice wpisując:

-  imię i nazwisko dziecka

- autora i tytuł wiersza na listę uczestników konkursu dostępnej u organizatorów (wybór wiersza oraz stroju leży w gestii rodzica i dziecka)

- liczba miejsc jest ograniczona (12 dzieci)

 1. Zgłoszenia udziału w konkursie należy dokonać do 24.03.2023 r.
 2. Zgłoszenia po terminie nie będą przyjmowane.
 3. Każdy uczestnik może zaprezentować jeden utwór.
 4. Udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na upublicznienie danych laureatów
  i fotografii z przebiegu konkursu na stronie internetowej przedszkola.

III. Organizacja:

 1. Konkurs będzie zorganizowany na terenie Przedszkola Samorządowego Nr 5.
 2. Konkurs odbędzie się dnia 30.03.2023 r. o godz. 12.00 w obecności powołanego Jury, chętnych rodziców i uczestników.

IV. Jury:

 1. Komisję konkursową powołuje organizator.
 2. Jury wyłania trzech laureatów przyznając im I, II i III miejsce.
 3. Regulamin przewiduje przyznanie przez Jury wyróżnień.
 4. Decyzja komisji jest niepodważalna.

  V. Ocenianie:

 1. Prezentacje będzie oceniało Jury powołane przez organizatorów.

2.   Recytację ocenia komisja stosując skalę 1 – 5 punktów.

 1. Kryteria oceniania:

- zgodność treści z celami konkursu,

- pamięciowe opanowanie tekstu;

- dykcja, wyrazistość i komunikatywność mowy;

- ogólne wrażenie artystyczne (gest sceniczny, elementy ruchu, przebranie).

 

  VI. Nagrody:

 1. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i upominki.
 2. Ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich wierszy i dokonaniu oceny przez Jury.

 

Organizatorzy:

mgr Aneta Borys

mgr Monika Suprun

 

   Do pobrania: