Opłaty zniżkowe za przedszkole od 01 września 2023r.

  Uwaga Rodzice!

Aby w nowym roku szkolnym od 1 września 2023 uzyskać opłatę zniżkową za przedszkole na podstawie decyzji MOPR o zasiłku rodzinnym lub na podstawie Białostockiej Karty Dużej Rodziny należy złożyć odpowiednie oświadczenie w kancelarii przedszkola najlepiej w dniach 28-31.08.2023r.
Druki oświadczeń dostępne są na stronie przedszkola w zakładce dokumenty.
Dyrektor Przedszkola

dokumenty/